شما اینجا هستید

کنترل هزینه تولید محصول و بسته بندی

بسته بندی

در جهان امروز محصولات بسته بندی شده ویژگی های کاملا شناخته کمیت،کیفیت،بهداشت و.....دارد.اما متاسفانه هنوز نقش اقتصادی واجتماعی بسته بندی توسط بسیاری از تولید کنندگان به درستی درک نشده است وآگاهی استفاده مناسب از آن به عنوان ابزاری برای بازاریابی در بازار های داخلی وخارجی وجود ندارد،با توجه به سیاست وتلاش دولتمردان برای رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی وفشارها ی مقا ومتهای بیرونی که برای حذف محدودیت صادرات کالا ویکپارچه شدن بازار جهانی تجارت وجود دارد،تاکید بر ویژگیهای محصول با توجه به نیازهای بازار برای مطرح شدن در بازارهای جهانی حائز اهمیت است.پس باید دید که چگونه میتوان از فرصتهای بازار استفاده کرد.

بسیاری از تولید کنندگان ما هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند وتفاوتی بین فروش ،تبلیغ وبازاریابی قائل نیستند،پس جای تعجب نیست که به جای تجزیه وتحلیل بازار بر ای شناسایی فرصتها در تلاش  برای کپی سازی از نمونه های خارجی باشند.بسیاری از تولید کنندگان سالها است که محصول را بدون تغییر با تلاش فراوان به بازار تزریق میکنند!

چگونه میتوان با توجه به امکانات موجود و قابل دسترس وبا استفاده از پیشرفت تکنولوژی هزینه تولید محصول وبسته بندی را کاهش داد ونیاز بازار را بهتر فراهم کرد وضمنا قدرت رقابت بیشتری پیدا کرد؟

 

                                                                                با ما همراه باشید

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک