شما اینجا هستید

نوار بارگذار ساندویچ سرد

نو ار بارگذار ساندویچ سرد از دیگر دستگاه های مورد نیاز جهت خط تولید ساندویچ سرد می باشد و قادربه اتوماسیون نمودن این خط تولید می باشد

مشخصات فنی دستگاه بارگذار ساندویچ سرد مدل TP-160

دستگاه بالرگذار ساندویچ سرد از دستگاه های مورد نیاز خط تولید ساندویچ سرد می باشد.

امکان متغیر بودن سرعت کار

عبور ساندویچ از جلوی اپراتور بسیار سریعتر انجام می گردد

۶ مخزن تعبیه شده روی خط جهت انبارش محتویات ساندویچ سرد

امکان تغییر سرعت خط نیز وجود دارد

کلیه اجزای تشکیل دهنده دستگاه بارگذار ساندویچ سرد و شاسی آن از استیل ۳.۴ و قابل شستشو می باشد

توس پک