شما اینجا هستید

نوار بارگذار سالاد فصل

نوار بارگذار سالاد فصل از اجزای خط تولید سالاد فصل می باشد که به اتوماسیون نمودن این خط تولید کمک می نماید
نوار بارگذار سالاد فصل

مشخصات فنی نوار بارگذار سالاد فصل

از مشخصات فنی نوار بارگذار سالاد فصل می توانیم به متغیر بودن سرعت اشاره نمود که می تواند با سرعت تولید شما هماهنگ گردد

این دستگاه دارای ۶ مخزن تعبیه شده روی خط جهت انبارش محتویات سالاد می باشد

از طرفی امکان تغییر سرعت خط تولید سالاد فصل نیز وجود دارد

عبور سالاد از جلوی اپراتور بسیار سریعتر انجام می پذیرد

کلیه اجزای تشکیل دهنده دستگاه و شاسی از استیل ۳.۴ و قابل شستشو می باشد

توس پک