شما اینجا هستید

تاریخچه بسته بندی ۲

بسته بندی

بسته بندی که یک عمل فنی اقتصادی است هزینه تحویل کالا را به حداقل میرساند در حالی که فروش ودر نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش میدهد.
گاهی بسته بندی وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام میدهد چرا که انسانها در موقعیتهای متفاوت دارای خصوصیات عاطفی رفتاری وروانی متفاوتی هستند گاه افسرده ،بی تجربه،خسته وبی حوصله اند.اما بسته بندی مناسب همیشه اطلاعات کامل را در مورد محصول به مصرف کننده منتقل می نماید.از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار،بر اساس تجربه،ذوق،سلیقه وگاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه میتوان انتخاب نماید.به هر حال اهمیت نگهداری وبسته بندی کالا کمتر از تولید آنها نمی باشد ودر انتها ی تولید هر کالا بسته بندی عامل تعیین کننده حفظ ونگهداری آن تا رسیدن به دست مصرف کننده واز طرفی بهترین و بزرگترین مروج تبلیغ محصولات یک شرکت می باشد.

 

نوع محتوا: 
مقالات

توس پک